Ročník Číslo
1999 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
  144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
2000 151 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
  161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171
2001 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183

Interdata Periodika Region

Vydává
město Krásná Lípa. Adresa
Registrováno u OÚ Děčín pod č. 16/92.
Redakce
Šéfredaktor - Petr Hořenovský, tel. 0413/383414.
Příspěvky čtenářů a inzerci příjímá MIS Krásná Lípa.
Grafická úprava, sazba, tisk
Tisk Krásná Lípa s.r.o.
Umístění WWW stránek na Internetu
Na serveru firmy INTERDATA, Rumburk.

Poslední aktualizace:
Š1998, Interdata Web Team (e-mail )